การทำไม้กวาดดอกหญ้า

อุปกรณ์

1. เข็มเย็บกระสอบ

2. เชือกฟาง

3. ไม้ไผ่ ความยาวประมาณ 80 ซม.

 4. ดอกหญ้า

5. ตะปูขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

ขั้นตอนการทำ

1.นำดอกหญ้ามาทำความสะอาดและตากแดดให้แห้งคัดเลือกเฉพาะดอกหญ้าที่มีคุณภาพ ดี

 2. นำดอกหญ้าปริมาณ 1 กำมือ มัดให้เป็นวงกลม

3. นำเข็มเย็บกระสอบ ซึ่งร้อยเชือกฟางไว้แล้ว แทงเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า แล้วถักขึ้นลงแบบหางปลา ให้ได้ 3 ชั้น พร้อมจัดดอกหญ้าให้มีลักษณะแบน

 4. ตัดโคนดอกหญ้าให้เสมอกัน

 5. นำด้ามไม้ไผ่เจาะรูที่หัวไว้สำหรับห้อยเชือกและเจาะรูตรงปลายนำมาขัดด้วยก้อนจากนั้นเสียบเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า

6. นำเชือกฟางมัดดอกหญ้าไว้ด้วยกัน โดยนำเชือกฟางมาสอดตรงรูที่เจาะ เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกหญ้าออกจากกัน

7. ตอกตะปูที่เตรียมไว้ เพื่อให้ดอกหญ้าติดกับด้ามไม้ไผ่ และมีความแข็งแรงขึ้น

Advertisements