อุปกรณ์

1.ไม้ไผ่

2.มีด

3.เชือก

4.เหล็ก

5.คีม
วิธีการสานกระด้ง

1.เหลาไม้ไผ่ให้ แบน กว้างประมาณ 2 ซม.

2.จัดวางรูปแบบในลักษณะการสาน 2 แถว

3.เริ่มสานไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขนาดตามต้องการ

4.เตรียมขอบกระด้งโดยใช้ไม้ไผ่หนามาดัดให้เป็นวง กลม

5.จัดการนำไม้ไผ่ที่ สานแล้วนำมาเข้ารูป

Advertisements